THIS IS TAG
blockchain

Blockchain hoạt động như thế nào?
bitcoin - November 23, 2018

Bitcoin ra đời để giải quyết vấn đề double-spending trong lưu hành tiền kỹ thuật số. Nhưng nó đồng thời mở ra một hướng tiếp cận mới cho các nền tảng lưu trữ hiện đại, dựa vào 3 đặc điểm: phân tán sổ sách, toàn vẹn dữ liệu, và tự chủ hệ thống. Vậy bitcoin/blockchain thể hiện 3 đặc điểm đó ra sao?

Blockchain - Một phần của lịch sử
bitcoin - August 22, 2018

Satoshi Nakamoto - là ai nhỉ? Nghe quen quen. Xời, click click 2 nhát và đã có kết quả: Cha đẻ của Bitcoin - Yeah, một đồng tiền đắt giá. Vậy còn "blockchain" là sao nữa? Có phải công nghệ đắt giá gì ko? Ai là cha đẻ của nó, cũng là Satoshi sao?